Registered Facility Code:
hkhkgiiar

Facility

HONGKONG - YIU LIAN TERMINAL MINAL CO.,LTD

Address


Sai Tso Wan

Hong Kong

Operator

HONGKONG - YIU LIAN TERMINAL MINAL CO.,LTD

Contact us to report an issue with this code.