Registered Facility Code:
cnzhaxtsw

Facility

ZHANJIANG TERMINAL

Address

100 Hai Tian Lu
Zhanjiang Shi

China

Operator

ZHANJIANG TERMINAL

Contact us to report an issue with this code.