Registered Facility Code:
cnshapoih

Facility

JIANGSU UNIBR

Address

18 Yangshupu Rd
Hongkou Qu
200434
China

Operator

JIANGSU UNIBR

Contact us to report an issue with this code.