Registered Facility Code:
cnhuajmdo

Facility

HUANGPU NEWPORT EAST RIVER PORT (F/O : GUANGZHOU HONGYUN LOGISTICS)

Address

Hong Ming Lu
Guangzhou Shi

China

Operator

Huan Ming (Shanghai) International Agency co.,Ltd. Guangzhou Branch

Contact us to report an issue with this code.